user Авторизація

Договір оферти

about
about
127+
автобусних маршрутів


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з оформлення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях через сайт East West Eurolines www.ewe.ua
 
       Товариство з обмеженою відповідальністю «Гал-Всесвіт» (скорочена назва - ТОВ "Гал-Всесвіт", надалі - Виконавець та Перевізник), ЄДРПОУ 25235879, адреса: Україна, Львів, вул. Пластова, 10, керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту www.ewe.ua.
      Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.
 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
      Послуги – надана Виконавцем можливість оформлення/повернення ППД/ЕПД, оформлення супутніх послуг через Веб-сайт та інші консультаційно-інформаційні послуги.
      Проїзний/перевізний документ (ППД) - документ встановленого зразка, що засвідчує право на проїзд  транспортом загального користування.
      Електронний проїзний/перевізний документ (ЕПД) – електронний документ, сформований за результатами успішного оформлення та оплати ЕПД на Веб-сайті, що містить інформацію про майбутню поїздку. Посадочний документ (візуальна форма електронного проїзного документа) – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати електронного проїзного документа на Веб-сайті.
      Веб-сайт - програмне забезпечення – ТОВ «Гал-Всесвіт», що розміщено в мережі Інтернет за адресою www.ewe.ua.
      East West Eurolines є інтегрованим дистриб'ютором послуг перевезення, що поставляються перевізниками, автостанціями, консолідаторами ресурсів перевізника та третіми особами, далі званими «Постачальник».
     Квиток (у тому числі і електронний квиток) - проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі East West Eurolines, надсилається на електронну адресу вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачу.
      Акційний квиток - квиток вартість якого нижча або дорівнює 100 гривень.
      Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.
    Користувач і East West Eurolines обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
      За Договором, East West Eurolines надає послуги з пошуку відповідного Постачальника, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Користувачем, формування стиковок різних Постачальників, укладення договору перевезення (шляхом продажу/придбання Квитка), оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування користувача, у тому числі і цілодобову підтримку Користувача Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги за запитами Користувача, а також попередньої оплати Квитка коштами отриманими від Користувача (далі Послуги).
      За Послуги, що надаються, East West Eurolines отримує винагороду, що складається із суми коштів, що входять до вартості Квитка та визначені, як Агентська винагорода (оплачується Постачальником) та Сервісний збір (оплачується Користувачем).
      East West Eurolines, діючи як агент, від імені, за рахунок в інтересах Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (далі Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію Постачальника.
      Кожне придбання Квитка окремо взятого Постачальника, підпорядковується правилам та умовам саме цього Постачальника і є невід’ємною частиною Договору.
      У випадку придбання декількох Квитків одним замовленням, правила і умови одного чи іншого Постачальника можуть відрізнятись.
      Недотримання правил і умов Постачальника та/або East West Eurolines може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до Сайту та/або придбаних послуг, у тому і числі і можливістю скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.
      Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України, здійснюється виключно в касі/офісі відповідного Постачальника, або за дозволом відповідного Постачальника.
 
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Користувач має право:
 • Отримати послуги за Договором;
 • Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Постачальника;
 • Повернути Квиток, на умовах визначених Постачальником та/або East West Eurolines;
 • Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу East West Eurolines.
 • У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю East West Eurolines, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу чим вартість Квитка.
 • Деякі Постачальники, зобов’язують здійснити обмін та/або повернення квитка виключно у касі автостанції без можливості повернення коштів, через сайт або в офісі партнера East West Eurolines, де проводилась оплата. Умови такого обміну та/або повернення наведені у Квитку.
Користувач зобов’язаний:
 • Здійснити попередню оплату Квитка, у 100 % вартості вказаній на сайті;
 • Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка;
 • Завчасно прибути до місця відправлення;
 • Повідомити East West Eurolines про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;
 • Ознайомитись з умовами повернення Квитка;
 • Зв’язатись з East West Eurolines до моменту оплати Квитка, у випадку відсутності, умов повернення придбаного Квитка обраного Постачальника на Сайті.
 • Купуючи Квиток на двох або більше Постачальників або до пункту здійснення пересадки, за допомогою Сайту, Користувач зобов’язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, у тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті. Рекомендована кількість годин очікування в пункті пересадки становить, для внутрішньо державних рейсів 4 години, для міждержавних 8 годин від моменту прибуття за розкладом.
 • Користувач зобов’язаний ознайомитись з правилами і умовами обраного Постачальника до придбання квитка обраного Постачальника, тим самим надає згоду виконувати і діяти відповідно до правил та умов Постачальника. Деякі Постачальники надають можливість визначити умови повернення певного квитка тільки після його придбання. Виходячи з такої специфіки Користувач погоджується, з тим що утримання при поверненні такого квитка, може дорівнювати 100% вартості квитка, навіть при умові оформлення повернення квитка через 15 хвилин після його оплати.

East West Eurolines має право:
 • Діяти від імені Постачальника, в межах повноважень визначених договірними відносинами;
 • Укласти договір перевезення між Користувачем та Постачальником, на умовах та в спосіб визначений Постачальником;
 • Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги.
 • East West Eurolines має право записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою сервісу East West Eurolines та/або Сайту.
East West Eurolines зобов’язаний:
 • Вчасно повідомити Постачальника про придбаний Квиток, і додаткові послуги оплачені Користувачем;
 • Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;
 • Переказати кошти отримані від Користувача, в якості оплати Квитка, на розрахунковий рахунок Постачальника;
 • Повідомити Користувача, про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Постачальником);
 • Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу (у випадку надходження такої інформації від Постачальника);
 • Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Постачальнику;
 • Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення Постачальнику про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу East West Eurolines).
 • East West Eurolines, надає відповідь на звернення, способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Користувача) здійснюватися не буде. 
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
      Замовник сплачує вартість ППД/ЕПД та Збір Виконавця шляхом їх 100% оплати за допомогою засобів платежу, доступ до яких забезпечено на Веб-сайті, та у відповідності до правил платіжних систем.
      Вартість ППД/ЕПД та Збір Виконавця вважаються сплаченими, якщо платіжною системою надана інформація щодо списання коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.
      Збір Виконавця за надані послуги поверненню не підлягає, за винятком випадків, що сталися з вини Виконавця чи Перевізників.Повернення грошових коштів за невикористані ППД/ЕПД, що були оформлені за допомогою Веб-сайту, відбувається згідно з умовами повернення квитків.Посадочний документ у міжнародному сполученні не підлягає переоформленню/ перетворенню , обміну в касі. 
 
ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ 
      Кошти отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка належать Постачальнику (за виключенням Сервісного збору East West Eurolines (у випадку, якщо такий входив до вартості Квитка). East West Eurolines проводить розрахунок за придбаний Користувачем Квиток на у мовах і в строки визначені Постачальником.
      Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до ціни Квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетної картки, крім випадків, в яких витрати приписані до відповідальності East West Eurolines.
      Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.
 
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА
Примусове повернення коштів за Квиток:
 • У випадку повідомлення Постачальником про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, East West Eurolines здійснює повернення Коштів отриманих в якості оплати Квитка, шляхом яким вони надійшли у 100% розмірі до вартості Квитка, або за наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того самого або іншого Постачальника.
 • Вартість Квитка на рейс іншого постачальника може відрізнятись.
Добровільне повернення:
 • У разі оформлення повернення Квитка, за власної ініціативи Користувача, East West Eurolines повертає кошти користувачу керуючись даними автоматизованих розрахунків повернення грошових коштів наданих Постачальником;
 • Умови повернення Квитка кожного Постачальника відрізняється у відповідності до внутрішніх правил;
 • Агентська винагорода та Сервісний збір East West Eurolines, у випадку добровільного повернення Квитка, поверненню не підлягає;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», регулює питання повернення Квитка виключно у касу Автостанції, а також не охоплює поняття Постачальник, у відповідності до умов Договору.
 • Акційні квитки поверненню не підлягають.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА САЙТУ ewe.ua
      У якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка.
      Зверненням з номера телефона/e-mail адреси залишеної при придбанні Квитка, дозволяє East West Eurolines ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.
      Звернення Користувача з іншого номера телефона та/або e-mail адреси наданого при придбанні Квитка, дає право East West Eurolines вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.
      У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору East West Eurolines залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.
      Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефона та/або e-mail адреси покладається на Користувача.
 
УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

      Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документу за яким його можна ідентифікувати (встановлюється опційно Постачальником)), діючу е-mail адресу та номер телефону.
      Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов'язану з банківськими картками - тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.
 
ГАРАНТІЇ СТОРІН
      Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.
      Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебітними картками або іншим дозволеним методом оплати.
      Користувач погоджується сплатити всі визначені East West Eurolines кошти у разі якщо платіж не здійснено, повернуто або відхиллено банком Корисувача.
      East West Eurolines, здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка, у відповідності до умов і обов’язків, визначених Постачальником.
 
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 
      Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційної інформації.
      East West Eurolines не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації залишеної Користувачем.
      Вся особиста інформація, отримана East West Eurolines в результаті здійснення замовлень через Сайт зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є невід'ємною частиною Договору.
      East West Eurolines залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення здійсненні Користувачем, на умовах дотримання Конфіденційності.
      З метою захисту ділових інтересів, East West Eurolines надає відповідь на письмовий запит «Про надання інформації про Постачальника», що надійшов на нашу адресу з обов’язковим попередженням та отриманням дозволу Сторони по відношенні до якої здійснюється запит, у тому числі і за запитами відповідних державних чи інших органів уповноважених законом на отримання такої інформації.
      East West Eurolines зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який час, виключно в сторону покращення, з подальшим розширенням умов збереження конфіденційної інформації.
 
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
      Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при приданні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:
 • передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
 • додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
 • подальшої обробки замовлень Користувача;
 • отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться East West Eurolines.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
      У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.
      Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Постачальника та Договору і правил використання Сайту.
      Користувач несе одноосібну відповідальність, у зв'язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
      Даний Договір регулює виключно умови придбання обраного Користувачем Квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору Перевезення.
 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН
      Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третьої сторони.
     Користувач розуміє і погоджуєтесь з тим, що East West Eurolines не несе жодної відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов’язанні з виконанням перевезення (у тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, що мали місце у зв'язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.
      East West Eurolines не несе відповідальність за помилки або неточності в умовах і цінах з продажу автобусних Квитків та інших товарів і послуг, якщо такі надані Постачальником.
      East West Eurolines не несе відповідальності за збитки та/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки отримані Користувачем в результаті запізнення автобусу до пункту де Користувач мав здійснити пересадку, у тому числі придбаним одним замовленням через Сайт.
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
      Номер Договору відповідає номеру придбаного Користувачем Квитка.
      Датою укладення Договору, є дата здійснення платежу, в рахунок обраного Квитка.
      У всьому іншому, що не передбачене Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
      Договір Правила та Умови є цілісним документом призначеним для користувача і мають переважаючу юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між сторонами. Роздрукована версія даних Правил і Умов або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов'язаних з даним Договором. Правилами і Умовами, з тієї ж вагомістю і на тих же умовах, як інші бізнес-документи, спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.
 
ЛЕГІТИМНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
      Основний канал комунікації між East West Eurolines і Користувачем - повідомлення електронними листами або публікації на сайті. Користувач погоджуєтеся з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі Відповідають тим же юридичним вимогам, що і у паперовому вигляді.
 
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ewe.ua
      Дані правила є невід’ємною частиною Договору публічної оферти і поширюються на всіх відвідувачів і користувачів Сайту ewe.ua (далі Сайт), по відношенню, як справжніх, так і майбутніх.
      Використовуючи Сайт або матеріали Сайту, Користувач висловлює свою безумовну згоду з даними Правилами.
      
Примітка, щодо користування цим сайтом дітьми. Даний сайт не призначений для дітей, тож просимо, щоб діти не надавали та/або залишали особисту інформацію на цьому сайті.

Ми використовуємо файли cookie

Файли cookie допомагають нам забезпечити найкращий досвід використання нашого веб-сайту. Користуючись нашим веб-сайтом, ви погоджуєтесь використовувати файли cookie.